Rozporządzenie PE (UE) 2019/1148 w sprawie prekursorów materiałów wybuchowych13.01.2021

Dotyczy: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2019/1148 w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych

Szanowni Państwo,

w związku z obowiązkiem podporządkowania się od 01.02.2021 regulacji wynikającej z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2019/1148 w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych oświadczamy zgodnie z informacją producenta JOHANNES KIEHL KG, iż wszystkie produkty chemiczne KIEHLA, które posiadamy w ofercie KIEHL & ŻEGARSKI i dystrybuujemy na terenie Polski  nie zawierają prekursorów materiałów wybuchowych.

Pozdrawiamy

Dyr. Zarządzający                                                              Dyr. Ds. Marketingu i Sprzedaży

Mgr Przemysław Żegarski                                                Mgr Robert Żegarski