HistoriaHISTORIA FIRMY KIEHL & ŻEGARSKI

Firma KIEHL & ŻEGARSKI - czyste rozwiązania Sp. z o.o. jest firmą rodzinną założoną w  1995 r. przez Pana  Bogusława Żegarskiego prezesa firmy, który wspólnie z synami: Robertem- dyrektorem ds. marketingu i sprzedaży oraz Przemysławem -dyr. zarządzającym, podjęli całkiem nowe i trudne wyzwanie kształtowania nieistniejącego jeszcze wtedy w Polsce profesjonalnego rynku czystości. Ideą firmy było wdrażanie i dostosowywanie do warunków rodzimych nowoczesnych technologii i niezawodnych rozwiązań czystościowych autorstwa niemieckiej fabryki chemicznej JOHANNES KIEHL KG, która od ponad 111-u lat jest niekwestionowanym liderem wśród producentów chemicznych preparatów czyszcząco-pielęgnacyjnych w Niemczech. Ścisła współpraca z producentem zaowocowała w krótkim czasie dla KIEHL & ŻEGARSKI statusem jedynego na terenie Polski generalnego przedstawicielstwa JOHANNES KIEHL KG.  Działalność firmy była początkowo skoncentrowana na obecnym województwie mazowieckim, aby po kilku latach objąć swym zasięgiem pozostałe regiony. Rozległa sieć dystrybutorska obejmuje dzisiaj teren całej Polski. Na bazie idei i doradztwa  technologicznego KIEHL & ŻEGARSKI powstały nowoczesne firmy cleaningowe oraz hurtownie chemii profesjonalnej  w całym kraju.  Obecnie po 23 latach działalności firma jest najbardziej rozpoznawalnym liderem branży czystości w Polsce i posiada prężną sieć dystrybutorską.  Każdy  pracownik KIEHL & ŻEGARSKI przechodzi specjalistyczne szkolenie, zgodnie z dewizą, iż dystrybucję chemii specjalistycznej uskutecznia profesjonalna wiedza i doradztwo technologiczne. 

Dlaczego  JOHANNES KIEHL KG? 

JOHANNES KIEHL KG certyfikowany wg DIN EN ISO 9001, 14001, 50001 oraz  OHSAS 18001 produkuje na skalę przemysłową, wykorzystując wysoce zautomatyzowane linie produkcyjne. Surowa kontrola jakości gwarantuje niezmienną jakość produktu, która pozostaje zawsze na najwyższym poziomie oraz bezkonkurencyjnie długi termin ważności produktu wynoszący 5 lat. Produkty KIEHLA są gwarancją najwyższej jakości i skuteczność świadczonych usług w pełnym zakresie: mycie przemysłowe, automatem, gruntowne, impregnacja, mycie codzienne, z pielęgnacją, sprzątanie sanitariatów, pielęgnacja mebli, metalu, sprzątanie kuchni, pranie dywanów, mycie i pielęgnacja parkietu i drewna,  pranie tekstyliów, system Pro-Mop, maszynowe mycie naczyń, pielęgnacja i higiena skóry rąk, systemy i urządzenia dozujące. Z „czystych rozwiązań” KIEHLA korzystają od lat z wielkim sukcesem najlepsi managerowie branży czystości. Produkty KIEHLA to także troska o środowisko naturalne. Paleta produktów KIEHLA stale uzupełniana jest preparatami oznaczonymi Europejskim Oznakowaniem Ekologicznym „Eco-Label” oraz  Skandynawskim Oznakowaniem „Nordycki łabędź”. Obecnie w ofercie KIEHL & ŻEGARSKI posiada ponad 200 produktów KIEHLA z ulotką oraz kartą charakterystyki wymaganymi do obrotu na terytorium Polski, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ( tzw. Rozporządzenie CLP ) w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń  i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH ). 

Co robimy

Działalność KIEHL & ŻEGARSKI obejmuje kompleksowe merytoryczne przygotowanie współpracujących  z nami firmami w zakresie:

  1. Praktycznego zastosowania specjalistycznych preparatów JOHANNES KIEHL KG 
  2. Wdrażania nowoczesnych technologii utrzymania czystości dopasowanych do profilu działalności klienta oraz specyfiki jego obiektu
  3. Indywidualnego wsparcia i kompleksowego doradztwa technologicznego
  4. Produkcji jakościowych produktów KIEHLA pod logiem własnym klienta

Specyfika naszej pracy 

Podczas  wieloletniej współpracy z kontrahentami przekonaliśmy się, że sprawdzone rozwiązania produktowe i logistyczne, terminowość dostaw oraz pełna dyspozycyjność w zaspokajaniu oczekiwań klienta jest najlepszym fundamentem do budowania trwałej strategicznej więzi. Doradztwo oraz serwis technologiczny KIEHL & ŻEGARSKI są bardzo indywidualne i zawsze skrojone na miarę wymagań klienta oraz dopasowane do zaistniałej sytuacji. Współpracując ściśle z Działem Techniki Użytkowej oraz Laboratorium KIEHLA posiadamy wiedzę technologiczną na temat aktualnie wprowadzanych zmian technicznych oraz innowacyjnych materiałów, które pojawiając się w obiekcie klienta i mogą powodować zmianę dotychczasowego sposobu postępowania. Odbiorcą produktów KIEHLA oddajemy do dyspozycji naszą bogatą wiedzę technologiczną, która nie ogranicza się wyłącznie do zasadniczych obszarów na obiekcie lecz także w pełni pokrywa specjalistyczne zapotrzebowania niszowe. Oprócz jakościowych produktów opartych na najnowszej myśli naukowo-technicznej zapewniamy także niezawodny serwis technologiczny, gdyż wiemy, iż nasz sukces zależy przede wszystkim od satysfakcji i sukcesu naszych partnerów 

Specjalistyczne szkolenia 

KIEHL & ŻEGARSKI prowadzi profesjonalne doradztwo technologiczne oraz cykliczne konferencje w Polsce oraz w Centrach Szkoleniowych JOHANNES KIEHL KG w Berlinie i w Monachium, prezentujące najnowsze rozwiązania KIEHLA, co przekłada się na najwyższą  jakość wykonanej pracy z użyciem naszych produktów, a tym samym pozwala na osiągniecie wymiernych korzyści finansowych dla współpracujących z nami firm. Bogata oferta szkoleniowa wpływa bezpośrednio na zwiększenie sprzedaży.  

Nasze osiągnięcia 

Jesteśmy zdobywcą nagrody głównej Grand Prix "ZŁOTA MIOTŁA" podczas I Międzynarodowych Targów Techniki Technologii i Środków Utrzymania Czystości EXPO- CLEAN'99, nagrody Złota Miotła na Międzynarodowych Targach Czystości i Konserwacji w Europie Środkowo-Wschodniej ISSA/INTERCLEAN 2005 oraz nagrody „GOLDEN BROOM AWARD 2011” na targach ISSA INTERCLEAN Warszawa 2011. W ciągu ostatnich lat mobilność stała się jedną z najbardziej pożądanych cech na rynku czystości oraz nowym trendem podnoszącym konkurencyjność usługodawców, także w Polsce. Spełniając oczekiwania firm cleaningowych KIEHL & ŻEGARSKI opracował dla Odbiorców produktów JOHANNES KIEHL KG innowacyjny KIEHL- APP, czyli szybki i łatwy dostęp do pełnej dokumentacji produktów. Jako członek Polskiej Izby Gospodarczej Czystości określamy kierunki dalszego rozwoju polskiego rynku czystości. Nasza firma została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w jubileuszowej X edycji Konkursu i otrzymała tytuł  „GEPARD BIZNESU 2015 ”

Informacja o producencie

KIEHL- potężny specjalista profesjonalnych systemów produktowych do perfekcyjnego czyszczenia, pielęgnacji i higieny.

Przedsiębiorstwo JOHANNES KIEHL KG zostało założone w 1904 roku w Monachium. Dzisiaj, dzięki doświadczeniu ponad 100 lat w dziedzinie profesjonalnego utrzymania czystości obiektów należy do wiodących swej branży i cieszy się pełnym zaufaniem klientów na całym świecie.
Jako potężne przedsiębiorstwo rodzinne, Johannes Kiehl KG zapewnia klientom profesjonalną obsługę i elastyczność. Dysponuje wykwalifikowanym zespołem doradców i fachowców ds. techniki użytkowej, którzy służą radą i pomocą bezpośrednio i na miejscu.

Doradztwo technologiczne KIEHLA oraz prowadzona na szeroką skalę działalność konferencyjno-szkoleniowa gwarantują fachowe, ekonomiczne i przyjazne dla środowiska stosowanie produktów. Stała kontynuacja badań w Laboratorium KIEHLA oraz inwestycje w rozwój przedsiębiorstwa zapewniają ciągłość w wytwarzaniu innowacyjnych, dopasowanych do zmieniających się potrzeb rynku czystości produktów oraz systemów.

 

Produkcja i kontrola jakości

Sercem produkcji KIEHLA jest centralny blok sterowniczo-mieszalny. W pełni zautomatyzowane linie produkcyjne sterowane są za pomocą techniki informatycznej i zostały wyposażone w kompleksowy System Zapewnienia Jakości. Poszczególne komponenty składowe wytwarzanego produktu odprowadzane są bezpośrednio z kontenerów surowcowych przez system rurociągów i dozowane zgodnie z recepturą oraz według ustalonej kolejności. Barwniki i substancje zapachowe służą wysubtelnieniu produktu. Po zakończeniu produkcji każda mieszanina podlega szczegółowym testom przeprowadzanym w Laboratorium KIEHLA zgodnie z różnorodnymi kryteriami i normami. Dopiero po ich zakończeniu zezwala się na rozlewanie płynów. Próbka i numer kodowy każdego surowca oraz wytworzonego gotowego produktu są przechowywane przez co najmniej 2 lata. Tym samym spełnione są wymagania Normy Europejskiej ISO 9001, gwarantujące możliwość ustalenia w każdej chwili daty produkcji, numeru seryjnego oraz pochodzenie surowców składowych.

KIEHL oferuje wszystkie produkty w opakowaniach o optymalnej formie, dostosowanej do różnorodnych wymagań rynku. W pełni zautomatyzowane urządzenie rozlewcze napełnia dziennie ok. 30.000 butelek. Numer kodowy, którym zaopatrzony jest każdy produkt pozwala na ustalenie procesu produkcji w którym został wytworzony. Produkty składowane są w wielopoziomowym magazynie KIEHLA a klient ma pewność, że postępuje się tu zgodnie z zasadą „ first in - first out”. Sprawny system logistyczny z nowoczesnym parkingiem dba o terminowe dostawy zgodnie z dewizą „KIEHL- niezawodny partner dla profesjonalnych usługodawców”.

Centrum Kompetencyjno-Logistyczne

Supernowoczesny, energooszczędny obiekt w pełni spełniający ekonomiczne i ekologiczne wyzwania przyszłości.
Obiekt jest eksploatowany wyłącznie za pomocą odnawialnych surowców i regenerujących się źródeł energii.
Pompy ciepłownicze z sondami przekazującymi ciepło z ziemi, urządzenie grzewcze dla zakładów grudkowniczo-rębiarskich, przewodzenie ciepła za pośrednictwem aktywacji jądrowej betonu oraz fasada ze szkła izolacyjnego, której design w zależności od położenia słońca przepuszcza lub hamuje przenikanie promieniowania do budynku oraz wykorzystanie wody deszczowo- recyklingowej - to istotne poczynione przedsięwzięcia w kierunku 100 % ekologicznej eksploatacji obiektu.

W Centrum Logistyczno-Kompetencyjnym ma swoją siedzibę Wydział Logistyki KIEHLA.

W oddzielnej części znajdują się także różne wydziały administracji, dodatkowe laboratoria i pomieszczenia do celów demonstracyjnych oraz nowoczesne, reprezentacyjne sale konferencyjno-szkoleniowe, gdzie współpracownicy oraz krajowi i zagraniczni kontrahenci KIEHLA mogą zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi w teorii i praktyce.

Działalność na rzecz środowiska

Certyfikat DIN EN ISO 14001:2009

Międzynardowa środowiskowa norma ISO 14001 wprowadza uznane na całym świecie wymagania w zakresie systemu zarządzania ochroną środowiska i jest częścią grupy norm. Grupa ta składa się z licznych pomniejszych norm odnoszących się do różnorodnych obszarów działań ukierunkowanych na zarządzanie ochroną środowiska, między innymi bilansami czy wskaźnikami ekologicznymi obrazującymi wkład w działania proekologiczne.

Umweltpakt Bayern (Pakt Środowiskowy Bawarii)

Pakt Środowiskowy to inicjatywy i środki służące wzmocnieniu samoświadomości proekologicznej i zachęceniu bawarskich przedsiębiorców do dobrowolnych działań na rzecz środowiska w zakresie wykraczającym poza wymagania ustawowe .

Produkty z oznakowaniem UE „Ecolabel”

Oznakowanie ekologiczne UE „Ecolabel” jest głównym oficjalnym europejskim wyróżnieniem, przyznawanym wyrobom spełniającym wyższe normy środowiskowe. „Ecolabel” został ustanowiony w 1992 r. Podstawą przyznawania oznakowania jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE dla poszczególnych grup wyrobów.

Oznakowanie „Ecolabel„ zostało ustanowione przez Komisję Europejską jako dobrowolny "zielony znak", mający na celu zachęcenie firm do wytwarzania wyrobów, które są mniej szkodliwe dla środowiska. Europejski znak ekologiczny na wyrobach wskazuje, że są one mniej szkodliwe dla środowiska niż podobne wyroby w ciągu całego cyklu życia wyrobu, ponieważ spełniają opublikowane kryteria środowiskowe uzgodnione przez państwa członkowskie UE w porozumieniu z zainteresowanymi stronami (w tym z przedstawicielami przemysłu, konsumentów, organizacji środowiskowych, handlu i władz publicznych). Stosowana jest metodologia oceny cyklu życia wyrobu.

Produkty z oznakowaniem ekologicznym „Nordycki Łabędź”

Nordycka Etykieta Ekologiczna przyznawana jest od 1989 roku przez Nordic Council of Ministers, czyli Stowarzyszenie Ministrów Krajów Skandynawskich: Szwecji, Finlandii, Norwegii i Islandii, a od 1997 roku i Danii. Znak ekologiczny łabędzia posiadają produkty przyjazne dla środowiska - zarówno na etapie produkcji, przez użytkowanie i kończąc na utylizacji.

Nowoczesne systemy dozujące KIEHLA to:

  • gwarancja dokładnego dozowania
  • oszczędność środków finansowych
  • ochrona środowiska naturalnego

Własny system odbioru i odzysku opakowań

Sprawdzony od wielu lat system odbioru pustych pojemników z tworzywa sztucznego KIEHLA, funkcjonuje w Niemczech i niektórych krajach europejskich bardzo dobrze i przyczynia się do redukcji ilości pustych opakowań u odbiorców produktów KIEHLA. Kanistry po gruntownym wyczyszczeniu zostają wykorzystane ponownie lub włączone do systemu recyklingu.

Redukcja emisji CO2

Flota samochodowa KIEHLA - Ad Blue by BASF