Termin ważnościTERMIN WAŻNOŚCI produktów JOHANNES KIEHL KG

Instrukcja odczytu kodu produktów

Standardowe produkty KIEHLA

 

(5 lat od daty produkcji)

Dezynfekcja KIEHLA

 

( termin ważności ukazany na butelce)

 

Kosmetyka samochodowa i produkty KAW

(2 lata od daty produkcji)

Copex o nr kodu: 11.22/219 

RapiDes o nr kodu:  80/06.25

Kunsstoffreiniger o nr kodu:

173-21/ 23

11.22/219  oznacza:

 

11. to miesiąc produkcji, tutaj 11 czyli listopad

 

22 to rok produkcji czyli 2022

 

/ oddziela nr seryjny

 

219  to nr seryjny

 

 

 

 

 

W tym przypadku termin ważności produktu Copex kończy się po upływie 5 lat od daty produkcji czyli w 2027 r.

80/06.25 oznacza:

 

80 to numer seryjny

 

/ tutaj oddziela miesiąc i rok do którego można użytkować produkt dezynfekcyjny

 

06. oznacza miesiąc czyli czerwiec

 

25 oznacza 2025 rok

 

 

 

 

W tym przypadku termin ważności produktu RapiDes kończy się w czerwcu 2025 r.

173-21/ 23 oznacza:

 

173-21 numer seryjny

 

/ oddziela 2 ostatnie cyfry ukazujące miesiąc i rok produkcji

 

2 to miesiąc produkcji czyli tutaj luty ( miesiące numerowane są od 1 do 9, cyfra 2 to luty, 3 marzec itd. … 9 to wrzesień, 0-październik,  X listopad, Y to grudzień)

 

3 to rok produkcji czyli tutaj 2023

 

W tym przypadku termin ważności produktu Kunsstoffreiniger kończy się po upływie 2 lat od daty produkcji czyli w 2025 r.

 

Minimalny okres trwałości produktów JOHANNES KIEHL KG przy należytym magazynowaniu produktów wynosi generalnie 5 lat od daty produkcji.

Uwaga! Okres trwałości minimum 5 lat oznacza, że produkty mogą być używane także po upływie tego terminu.

 

Wyjątek stanowią następujące grupy produktów:

Okres trwałości co najmniej 3 lata posiadają:

Powłoki błyszczące

•             Ariston

•             Ceradur-Eco

•             Ceradur-compact

•             Kiehl-Legnodur-brillant

•             Kiehl-Parketto-care

•             Kiehl-Refresher-brillant

•             Thermodur

•             Thermodur-diamant

•             Thermodur-schwarz

•             Thermohospital

•             Thermospeed

•             Trend

Produkty do drewna

•             Kiehl- BasicOil

Produkty myjąco-dezynfekujące

  • Blutoxol
  • Kiehl-RapiDes

 

Okres  trwałości co najmniej 2 lata posiadają:

Powłoki matowe

•             Kiehl-Legnodur-satina

•             Kiehl-Legnodur -titan

•             Kiehl-Parketto-care -satina

•             Kiehl-Refresher- satina

•             Thermodur - satina

•             Verodur- satina

Produkt do drewna

•             Kiehl-Eco-Refresher

•             Kiehl-PurOil

Produkty Marina KC

•             Opybac

•             Opycare

•             Opydes

•             Opysafe

•             Opysat

•             Opytec

Pozostałe produkty

•             Lithodur

 

Produkty z serii Kosmetyka samochodowa KAW posiadają okres trwałości co najmniej 2 lata. Minimalny okres trwałości kosmetyki samochodowej KAW przy należytym magazynowaniu produktów wynosi generalnie 2 lat od daty produkcji. Uwaga! Okres trwałości min. 2 lat oznacza, że produkty mogą być użytkowane po upływie tego terminu.

Informacja producenta JOHANNES KIEHL KG, Robert-Bosch-Strasse 9, D-85235 Odelzhausen