Termin ważnościTermin ważności produktów JOHANNES KIEHL KG

Instrukcja odczytu kodu produktów

Standardowe produkty KIEHLA
(5 lat od daty produkcji)
Dezynfekcja KIEHLA
(termin ważności ukazany na butelce)
Kosmetyka samochodowa i produkty KAW
(2 lata od daty produkcji)
Copex o nr kodu: 08.14/107 RapiDes o nr kodu: 289/11.18 Felgenreiniger o nr kodu: 12-14/15
08.14/107 oznacza:

08. to miesiąc produkcji, tutaj 8 czyli sierpień

14 to rok produkcji czyli 2014

/ oddziela nr seryjny

107 to nr seryjny

W tym przypadku termin ważności produktu Copex kończy się po upływie 5 lat od daty produkcji czyli w 2019 r.
289/11.18 oznacza:

289 to numer seryjny

/ tutaj oddziela miesiąc i rok do którego można użytkować produkt dezynfekcyjny

11. oznacza miesiąc listopad

18 oznacza 2018 rok

W tym przypadku termin ważności produktu RapiDes kończy się w listopadzie 2018 r.
12-14/15 oznacza:

12-14 numer seryjny

/ oddziela 2 ostatnie cyfry ukazujące miesiąc i rok produkcji

1 to miesiąc produkcji czyli tutaj styczeń (miesiące numerowane są od 1 do 9, cyfra 2 to luty, 3 marzec itd. … 9 to wrzesień, 0-październik, X listopad, Y to grudzień)

5 to rok produkcji czyli tutaj 2015

W tym przypadku termin ważności produktu Felgenreiniger kończy się po upływie 2 lat od daty produkcji czyli w 2017 r.

Minimalny okres trwałości produktów JOHANNES KIEHL KG przy należytym magazynowaniu produktów wynosi generalnie 5 lat od daty produkcji.

Uwaga! Okres trwałości minimum 5 lat oznacza, że produkty mogą być używane także po upływie tego terminu.

Wyjątek stanowią następujące grupy produktów:
Okres trwałości co najmniej 3 lata posiadają:

Powłoki błyszczące

• Ariston
• Ceradur-Eco
• Ceradur-compact
• Kiehl-Legnodur-brillant
• Kiehl-Parketto-care
• Kiehl-Refresher-brillant
• Thermodur
• Thermodur-diamant
• Thermodur-schwarz
• Thermohospital
• Thermospeed
• Trend

Produkty do drewna

• Kiehl- BasicOil

Produkty myjąco-dezynfekujące

• Blutoxol
• Kiehl-RapiDes

Okres  trwałości co najmniej 2 lata posiadają:

Powłoki matowe

• Kiehl-Legnodur-satina
• Kiehl-Legnodur -titan
• Kiehl-Parketto-care -satina
• Kiehl-Refresher- satina
• Thermodur - satina
• Verodur- satina

Produkt do drewna

• Kiehl-Eco-Refresher
• Kiehl-PurOil

Produkty Marina KC

• Opybac
• Opycare
• Opydes
• Opysafe
• Opysat
• Opytec

Pozostałe produkty

• Lithodur

Produkty z serii Kosmetyka samochodowa KAW posiadają okres trwałości co najmniej 2 lata. Minimalny okres trwałości kosmetyki samochodowej KAW przy należytym magazynowaniu produktów wynosi generalnie 2 lat od daty produkcji. Uwaga! Okres trwałości min. 2 lat oznacza, że produkty mogą być użytkowane po upływie tego terminu.

Informacja producenta JOHANNES KIEHL KG, Robert-Bosch-Strasse 9, D-85235 Odelzhausen z dnia 08.12.2015