Mycie i pielęgnacja parkietu

KIEHL: Podłogi drewniane w obiektach – olejować czy woskować?

Za i przeciw z punktu widzenia profesjonalisty.

Podłogi drewniane po raz kolejny mocno zyskują na popularności w obiektach użyteczności publicznej np. w budynkach biurowych czy też w szkołach. Na przestrzeni ostatnich lat tego typu pokrycia urosły bezspornie do miana „podłogi z imagem”. Parkiet postrzegany jest bowiem jako produkt o dużej wartości, jako typ podłogi dla klienta bardzo wymagającego, symbolizuje ponadto naturalność, przytulność i niepowtarzalność. Montaż podłóg drewnianych w obszarze publicznym niesie ze sobą wysokie wymagania co do samych zabezpieczeń stosowanych na powierzchni parkietu. Niestandardowe rozwiązania w tym zakresie należy dostosowywać przede wszystkim do rodzaju eksploatacji podłogi.

Klasyczne systemy woskowania na bazie rozpuszczalników i ich właściwości
W przypadku wosków klasycznych mamy do czynienia albo z woskami syntetycznymi albo z naturalnymi takimi jak: wosk pszczeli czy wosk Carnauba rozpuszczonymi w benzynie lakowej (white spirit). Wosk zamyka pory drewna, a przy użyciu większej ilości pozostaje na powierzchni w postaci filmu woskowego. Film ten jednak nie jest ani chemicznie związany, ani usieciowany.

Powierzchnie woskowane odznaczają się prawdziwie wysoką odpornością na wycieranie. Jeżeli wosk będzie stale poddawany polerowaniu, to film pielęgnacyjny utwardzi się, a jego wytrzymałość w znacznym stopniu się zwiększy. Podczas pielęgnacji późniejszej, którą należy przeprowadzać regularnie, woskowy film pielęgnacyjny pozostanie elastyczny, trwały i będzie nadawał się do odświeżenia. Woskowane powierzchnie drewniane są trwale chronione, a podczas czyszczenia w ramach mycia bieżącego nie wymagają dużego nakładu pracy, ponieważ powierzchnia jest zamknięta. Powierzchnie woskowane posiadają wyjątkowy połysk, który można zoptymalizować poprzez polerowanie.

Podczas obróbki powierzchni woskiem benzyna lakowa ulatnia się a rozpuszczalnik masowo obciąża pomieszczenia. Takie stężenie rozpuszczalnika powoduje także skażenie środowiska naturalnego.

Mała odporność powierzchni woskowanych na działanie chemikaliów i cieczy jest tutaj raczej wadą. Płyny mogą bowiem przeniknąć film wosku i przebarwić samą powierzchnię. Podobne systemy wodne spowodują pęcznienie drewna w wyniku którego powstaną białe przebarwienia. Przebarwienia te można w zasadzie usunąć polerowaniem, nie oznacza to jednak, że w każdym obiekcie mamy do dyspozycji maszynę High-Speed lub polerkę.

Za klasycznie woskowanym parkietem przemawia……
Powierzchnie woskowane sprawdzają się przy dużych zabrudzeniach i wysokim obciążeniu mechanicznym. Woskowanie zmienia naturalny ton drewna tylko w nieznacznym stopniu. Powierzchnie woskowane dają się łatwo naprawiać i odświeżać, posiadają wyjątkowy połysk. Ślady po chodzeniu można usunąć z powierzchni polerką, a mycie bieżące nie wymaga dużego nakładu sił.

Do rozważenia czyli co przemawia przeciw…….
System pielęgnacji woskiem wymaga wyższego nakładu czynności pielęgnacyjnych i posiada niską odporność na płyny, szczególnie na działanie wody. Wyższy nakład czynności pielęgnacyjnych oznacza, że powierzchnia woskowana w zależności od stopnia jej eksploatacji wymaga częstego polerowania, które usuwa ślady po chodzeniu. Ponadto wrażliwość na płyny powoduje powstawanie wyraźnych plam, a ich usunięcie jest często trudne, jeżeli płyn wniknął już głęboko w strukturę drewna.

Oleje impregnujące i ich właściwości
W przypadku olejów impregnujących z jednej strony wykorzystuje się oleje naturalne takie jak: olej lniany czy sojowy, z drugiej zaś oleje modyfikowane chemicznie.  W zależności od producenta oleje zostają dodatkowo rozcieńczone benzyną lakową, co poprawia ich właściwości wnikania w strukturę drewna. Dodatek rozpuszczalnika prowadzi jednak do wzmożonego obciążenia pomieszczenia podczas obróbki oraz skażenia środowiska.

Od niedawna na rynku pojawiły się systemy na bazie wodnej, które w swoim składzie nie zawierają żadnych rozpuszczalników.

Po obróbce oleje wysychają chemicznie.  Warunkiem chemicznego utwardzenia oleju jest zapewnienie dopływu świeżego powietrza, tzn. pomieszczenia muszą być odpowiednio przewietrzone. Wysokość temperatury w pomieszczeniu przyspiesza reakcję chemiczną, a optymalna leży w granicach 20°-22°C. Kiedy tlen zawarty w powietrzu zostanie chemicznie związany, olej może się prawidłowo usieciowić. W ten sposób zostaje wytworzona trwałość systemu. Reakcja ta jest czasochłonna i w zależności od producenta oraz typu oleju utwardzanie może trwać kilka dni a nawet ciągnąć się tygodniami.

Za olejami impregnującymi przemawia……
Oleje impregnujące mocno podkreślają tonację słojów drewna. Utwardzenie oleju, które następuje pod wpływem tlenu zawartego w powietrzu powoduje osiągnięcie wysokiej odporności na działanie chemikaliów i płynów.  Utwardzone oleje zapewniają ponadto wyższą odporność na masową eksploatację powierzchni w wyniku zwiększonej frekwencji. Zaimpregnowana powierzchnia nie ma połysku, ponieważ cała pielęgnacja znajduje się w porach. Naturalność powierzchni drewnianych zostaje zachowana i tym samym spełnia wymogi dla obiektów użyteczności publicznej stawiane olejowanym podłogom drewnianym. Oleje impregnujące chronią drewno przed szarzeniem i dzięki temu, że zamykają pory ułatwiają mycie powierzchni.

Do rozważenia czyli co przemawia przeciw…….
Powierzchnie świeżo zaolejowane należy regularnie olejować w procesie olejowania późniejszego aż do osiągnięcia odpowiedniego nasycenia. W przeciwnym razie drewno będzie miało tendencję do szarzenia i ulegnie szybkiemu zabrudzeniu-  w porach, których nie wypełnił olej szybko zbierze się brud. Powierzchnia wymaga także regularnej pielęgnacji późniejszej, gdyż w obszarach obciążonych,  olejowane powierzchnie drewniane ulegają widocznemu zużyciu.

Twarde woski olejne i ich właściwości
Twarde woski olejne są połączniem olejów z woskami. Dzięki kombinacji tych dwóch sposobów pielęgnacji  zalety obu  systemów powinny się sumować bez wystąpienia przewagi punktów krytycznych któregoś z nich. Z reguły jednak twarde woski olejne posiadają znacznie większą zawartość oleju, a dzięki zawartości wosku łatwiej tworzą powłokę. Olej przeważa w nich i określa w dużej mierze właściwości. Aby twarde woski olejne można było łatwiej podać obróbce, można je także rozcieńczać benzyną lakową. Prowadzi to podczas nakładania do wzmożonego obciążenia rozpuszczalnikiem i skażenia środowiska. Możliwe są także systemy na bazie wodnej. Podczas wysychania nie wchodzimy na powierzchnię, ten czas może przeciągać się do tygodnia. Systemy twardych wosków odznaczają się z zasady bardzo dużą odpornością na chemikalia i wysokie mechaniczne obciążenie. Powierzchnie zachowują naturalny połysk, a utrzymanie ich w czystości nie wymaga dużego nakładu pracy, ponieważ powierzchnia pozostaje zamknięta.

Za twardymi woskami olejnymi przemawia……
Twarde woski olejowe wyróżniają się dobrą tonacją i mają właściwość tworzenia warstw. Tworzenie warstw obniża w znaczy sposób wchłanianie brudu i produkuje powierzchnię łatwą w utrzymaniu czystości.  Twarde woski olejowe wykazują dużą odporność na ścieranie  i działanie chemikaliów, gdyż film zostaje chemicznie usieciowiony w procesie utwardzenia oksydacyjnego.

Do rozważenia czyli co przemawia przeciw…….
Film pielęgnacyjny ma tendencję do zarysowań pod wpływem wnoszonego piasku i wymaga regularnego odświeżania. Pielęgnacja późniejsza jest związana zazwyczaj z wyższym nakładem, ponieważ film, który pokrywa powierzchnię musi zostać usunięty wielkopowierzchniowo i w dostatecznym stopniu.

Konkluzja:

Każdy system pielęgnacji powierzchni drewnianej posiada swoje specyficzne zalety ale także słabe punkty. Dlatego też w zależności od danego obiektu, profilu wymagań czy też rodzaju eksploatacji danej powierzchni należy rozważyć jaki system zabezpieczenia będzie najodpowiedniejszy oraz jakie kryteria musi on spełniać. Pod uwagę należy wziąć także życzenia klienta co do samej optyki, zmiany tonacji, pielęgnacji późniejszej czy też sposobu czyszczenia powierzchni.

Biorąc pod uwagę ochronę środowiska powinniśmy zrezygnować z systemów pielęgnacji, które bazują na wysokiej zawartości rozpuszczalników. Przyszłościowe systemy pielęgnacji  charakteryzują się prostym wykonaniem, nieznacznym obciążeniem dla wykonawcy, użytkownika i środowiska oraz podkreślają w szczególny sposób właściwości produktu naturalnego jakim jest drewno.

www.kiehl-zegarski.pl

Nie wiesz jaki produkt wybrać dla siebie?

Zadzwoń do nas - pomożemy

Skontaktuj się
© 2024 Kiehl & Żegarski. All rights reserved.