KontaktKIEHL & ŻEGARSKI - czyste rozwiązania Sp. z o.o.
ul.Wolnej Wszechnicy 3
02-098 Warszawa

Tel.: +48 (22) 824-32-64
Fax: +48 (22) 823-98-65
+48 (22) 824-04-84
NIP: 522-10-24-912
REGON: 011241620
KRS: 0000181188
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY
XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS
Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł
www: www.kiehl-zegarski.pl
e-mail: kiehl@kiehl-zegarski.pl

Godziny otwarcia firmy: poniedziałek-piątek od 8.00 do 16.00.

Formluarz kontaktowy