Produkty z ekolabel

Wysokojakościowe EKO – PRODUKTY  nowym trendem na rynku czystości w Polsce.

Idea ochrony środowiska naturalnego ma swoje początki w drugiej połowie XIX wieku i powstała na gruncie rosnących obaw o stan zasobów naturalnych pozyskiwanych przez człowieka,  które umożliwiły rozwój życia i cywilizacji, i które nadal są podstawą egzystencji człowieka. Do Polski ekologia przyszła z Zachodu, gdzie idea ochrony środowiska wyrosła z ruchu będącego reakcją na dynamiczny proces industrializacji i rozrastania się miast oraz coraz większego stopnia zanieczyszczenia atmosfery, wód lądowych i mórz, degradacji gleb, zamierania lasów, erozji, wymierania niektórych gatunków zwierząt i roślin oraz innych niekorzystnych zmian dla biosfery i żyjącej w niej ludzkości. Obecnie zgodny z naturą styl życia nie jest już tylko domeną zamożnych czy wymysłem obrońców przyrody. Na całym świecie rozpowszechnił się proekologiczny styl życia, który także zadomowił się w naszym kraju. Na co dzień kolejno wprowadzamy jego nowe elementy: rezygnujemy z foliowych toreb, segregujemy śmieci, sięgamy po zdrową żywność i oszczędzamy energię czy wodę.

Czym właściwie jest ekologia? To praktyczne, ekonomiczne i przyjazne środowisku myślenie. Bycie „Eko” to nie tylko moda. Dzisiaj wobec zniszczeń, jakich dokonał człowiek na ziemi, to wręcz konieczność – każdego dnia, o każdej porze. Coraz więcej osób poszukuje na rynku towarów wytwarzanych w zgodzie z naturą, zgodnie z zasadami ekologii i ochrony środowiska, i to niezależnie od tego czy jest to żywność, odzież, kosmetyki czy też chemia czyszcząca. Trend zainicjowany globalnie stał się bliski społecznością lokalnym jako moda, która z biegiem czasu i wsparta akcjami edukacyjnymi przerodzi się również w Polsce w stan pełnej świadomości ekologicznej.

Na rynku polskim często nadużywane jest słowo “Eko”. Znajdziemy producentów, zwłaszcza żywności, którzy umieszczają ten przedrostek na swych produktach nielegalnie, licząc na duże korzyści i wprowadzając tym samym w błąd nieświadomych konsumentów.

Znanym instrumentem ułatwiającym konsumentom podejmowanie świadomego wyboru produktów i usług jest Europejskie Oznakowanie Ekologiczne Ecolabel (znak stokrotki). Ecolabel  to oficjalne europejskie wyróżnienie przyznawane wyrobom o ograniczonym poziomie wpływu na środowisko, tzn. spełniającym wyższe normy środowiskowe. Towary posiadające ten ekologiczny znak, muszą spełniać określone kryteria unijne, które zostały stworzone w oparciu o doświadczenia producentów, organizacji ekologicznych oraz przedstawicieli sektora publicznego. Obecnie kryteria opracowane i przyjęte przez Komitet EUEB (European Union Ecolabelling Board) obejmują 24 kategorie produktów ekologicznych, które mogą być oznaczone przez Ecolabel. Na liście znajdują się różnorodne wyroby i usługi, poczynając od pralek i telewizorów, przez wyroby papierowe, żarówki, twarde pokrycia podłogowe, uniwersalne środki czyszczące i sanitarne, detergenty a kończąc na usługach hotelarskich. Ecolabel został ustanowiony przez Komisje Europejską w 1992 roku. Obecnie, podstawą przyznawania oznakowania jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE dla poszczególnych grup wyrobów.

Dobrym przykładem dla polskich przedsiębiorców mogą być firmy Europy Zachodniej a zwłaszcza niemieckie, które już od wielu lat mocno angażują się w działalność na rzecz ochrony środowiska poprzez redukuję emisję CO2, rozwijanie systemów dokładnego dozowania super koncentratów, urzeczywistniania system odbioru i odzysku opakowań po produktach, czy też uczestnicząc w akcjach dla ochrony środowiska. Europa Zachodnia już dawno rozpoznała nowy ekologiczny trend i korzyści płynące z tego tytułu inwestując w ekologiczne technologie produkcji i szukając innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska receptur dla swoich produktów. Na tym gruncie powstała cała paleta nowoczesnych ekologicznych preparatów chemicznych dostępna od paru lat także na polskim rynku cleaningowym: od produktów do mycia gruntownego, powłok, impregnacji, pielęgnacji kamienia, zabezpieczania parkietu, poprzez mycie kuchni i sanitariatów, a kończąc na myciu bieżącym i produktach do prania oraz przemysłowym myciu naczyń. Ekologiczna oferta może z łatwością zaspokoić potrzeby usługodawców na  kompleksowe utrzymanie czystości w całym obiekcie. Nowym zjawiskiem w branży czystości w Polsce jest powstawanie tzw. „zielonych obiektów”, gdzie utrzymanie czystości oparte jest wyłącznie na stosowaniu produktów ekologicznych. Unia Europejska bardzo mocno stawia na ekologiczne rozwiązania i dąży perspektywicznie, aby wyznaczniki ekologiczne stały się podstawowym kryterium przy wyborze ofert, a zwłaszcza tych przetargowych. Dlatego też coraz więcej firm na rynku polskim oferuje swoim odbiorcom już dzisiaj to, co w najbliższej przyszłości stanie się koniecznością.

Warto podkreślić, że zaangażowanie w ochronę środowiska wśród producentów unijnych  poszło tak dalece, że niektóre receptury produktów zdobywają dodatkowe wyróżnienie, a mianowicie Skandynawskie Ekologiczne Oznakowanie „Nordycki Łabędź”, które zakłada o wiele surowsze do spełnienia wymogi środowiskowe.

Europejskie Oznakowanie Ekologiczne „Ecolabel„  oraz skandynawskie „Nordycki Łabędź”:

– jest wiarygodnym świadectwem odpowiedzialności firmy dostarczającej produkty i usługi za stan środowiska

 – poprawia  wizerunek firmy, bo  wskazuje na społeczną odpowiedzialność biznesu

 – wyróżnia wyroby na rynku, a tym samym  ułatwia  konsumentowi wybór

 – oferuje przewagę względem konkurencji i wpływa na zwiększenie sprzedaży

 – zapewnia lojalność odbiorców

Sięgając po ekologiczne rozwiązania kształtujemy własną ekologiczną wyobraźnię i ekologiczną lokalną postawę oraz przewidujemy ekologiczne skutki podejmowanych decyzji. Stosując  certyfikowane Eko- produkty nie tylko skutecznie czyścimy, pielęgnujemy, zabezpieczamy, ale i przyczyniamy się do zmniejszenia zanieczyszczenia zbiorników wodnych oraz redukujemy ilości odpadów. Ponadto, wbrew ogólnie przyjętym poglądom często przekonujemy się sami, że ekologiczny, wysokojakościowy i wysoce skuteczny asortyment wcale nie musi być droższy od zwykłych produktów rynkowych.

Nie wiesz jaki produkt wybrać dla siebie?

Zadzwoń do nas - pomożemy

Skontaktuj się
© 2024 Kiehl & Żegarski. All rights reserved.