System ProMop (pranie i preparowanie mopów /tekstyliów czyszczących)

KIEHL: SYSTEM PROMOP

1.            Co to jest System PROMOP

System ProMop to system oparty na autorskim profesjonalnym programie niemieckiego producenta JOHANNES KIEHL KG dotyczącym prania, dezynfekcji, wybielania i preparowania tekstyliów czyszczących (mopów, ścierek) w pralce za pomocą automatycznie dozowanych specjalistycznych produktów w taki sposób, aby tekstylia te były czyste, higieniczne i nasączone odpowiednią ilością środka dezynfekcyjnego i/ lub myjącego i zapobiegały zakażeniom szpitalnym typu krzyżowego spowodowanym niewłaściwym sprzątaniem.  Po wyjęciu z pralki tekstylia czyszczące są układane w specjalnych pojemnikach, a pojemnik z kolei na wózku serwisowym. Tak przygotowane tekstylia są gotowe do użycia przez personel sprzątający szpitala, przychodni etc. czyli do mycia bieżącego z dezynfekcją lub samego mycia powierzchni ( w zależności od rodzaju preparatu KIEHLA użytego w cyklu prania). Tekstylia spreparowane w systemie ProMop nadają się do mycia i dezynfekcji  wszystkich powierzchni zmywalnych i w każdym obszarze utrzymania czystości ( podłogi, powierzchnie ponadpodłogowe ściany, przedmioty etc.). System ProMop działa niezależnie od producenta pralnicy czy tekstyliów do sprzątania.

2.            Na czym polega innowacyjność systemu ProMop? ( 3 aspekty: higieniczny, ekologiczny i ergonomiczny)

Aspekt higieniczny- wprowadzenie modelu przybliża placówki medyczne do wysokich standardów unijnych

a.            System ProMop to innowacyjny ściśle uregulowany przebieg procesu prania i preparowania tekstyliów przeznaczonych do sprzątania, które zapobiegają zakażeniom szpitalnym typu krzyżowego o przyczynie środowiskowej tj. spowodowanym niewłaściwym sprzątaniem, brudnymi rękoma personelu i zanieczyszczoną odzieżą personelu.  W Polsce nie ma rynku porównywalnego modelu. Nie ma rozwiązania jak w 100 % zapobiegać infekcjom szpitalnym spowodowanym niewłaściwym sprzątaniem. Jedynie zalecenie z 2012 r. dla pielęgniarek epidemiologicznych stosowania mopa jednego kontaktu.

b.            Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ilość zakażeń szpitalnych w krajach europejskich wynosi między 5 a 10% wszystkich osób hospitalizowanych. System ProMop jest odpowiedzią na stale rosnące wymogi higieniczny. Dzięki systemowi ProMop nie dochodzi do przenoszenia zarazków. System redukuje liczbę infekcji szpitalnych.  W Polsce liczba zakażeń szpitalnych stale wzrasta. Rocznie dochodzi w Polsce do pół miliona zakażeń szpitalnych. W rzeczywistości ulega im 10–12%, a w niektórych szpitalach nawet 15–20% polskich pacjentów. Specjaliści od ryzyka i jego ubezpieczenia twierdzą, że w przyszłości główną przyczyną upadłości placówek medycznych będzie brak możliwości zaspokojenia roszczeń za szkody wyrządzone pacjentom. Polska natomiast jest zobowiązana spełniać unijne standardy jakości i odpowiedzialności.

               Aspekt ekologiczny – oszczędność wody, energii, chemii, materiałów eksploatacyjnych

c.            Oszczędność wody. System oparty jest na procesie ponownego wykorzystania wody, które zaoszczędza w porównaniu do zwykłego  procesu  prania aż do 40 % wody pitnej bez utraty jakości procesu prania. Dodatkowo System gwarantuje 100 % oszczędność wody na danym obiekcie, gdyż usługa wykonywana jest zewnętrznie. Spreparowane mopy dostarczane są do szpital lub innego obiektu , brudne mopy odbierane i dostarczane świeżo spreparowane. Dezynfekcja w mopach działa 72 h- potwierdzone ekspertyzą KIEHLA.

d.            Oszczędność energii. Wynikiem skróconego procesu pracy i redukcji  ilość zużytej wody są znaczne oszczędności energii i kosztów.

e.            Ochrona środowiska naturalnego. Produkty pod System mają podwójna działanie pranie i dezynfekcja. System zużywa mniej chemii niż w przypadku gdy pranie tekstyliów odbywa się w 1 procesie pracy a dezynfekcja w tradycyjny sposób na obiekcie tzn. wiadro+ woda+ mop. Dzięki podwójnemu wykorzystaniu komponentów stosowanych produktów: czyszczącego i dezynfekcyjnego, użyta chemia zostaje optymalnie wykorzystana a środowisko naturalne nie zanieczyszczane. Nie dochodzi do przedozowania lub zbyt małego dozowania.

f.             Oszczędność materiałów eksploatacyjnych. Dzięki delikatnemu dla włókien usuwaniu cząsteczek brudu podczas prania, żywotność mopów i ścierek zostaje znacznie przedłużona.

Aspekt ergonomiczny -niskim koszt biologiczny, wykluczenie chorób zawodowych i maksymalna efektywność 

g.            Wykluczenie błędu. System ProMop umożliwia czyszczenie, sprzątanie i dezynfekcję każdej powierzchni odpowiednio spreparowanym mopem lub ścierką bez angażowania w proces dozowania produktów chemicznych personelu sprzątającego. System wyklucza w ten sposób ewentualne błędy spowodowane czynnikiem ludzkim takie jak przedozowanie lub zbyt małe dozowanie. Przechowywanie mopów i ścierek bez ryzyka zanieczyszczenia ich zarazkami do 72 h.

h.            Uproszczenie procesu pracy. System ProMop zapewnia 100 % bezpieczeństwo pracy i ochronę osobistą pracownika. Personel sprzątający nie ma bezpośredniego kontaktu z koncentratami chemicznymi i nie przygotowuje roztworów roboczych.

i.             Oszczędność chemii – zawsze dokładne dozowanie Technika dozowania w systemie ProMop jest w pełni zautomatyzowana i sterowana mikroprocesorowo, co zapewnia bardzo dokładne dozowanie komponentów czyszczących i dezynfekcyjnych produktów oraz gwarantuje niezmiennie dobry i wysoki standard higieny. W rezultacie powstają oszczędności, gdyż nie dochodzi do przedozowania lub zbyt małego dozowania.

j.             Ergonomiczność pracy. Proces prania w systemie ProMop spełnia zwiększone wymagania ekonomiczne poprzez skrócenie procesu pracy personelu sprzątającego. Mycie 2-stopniowe zostaję zastąpione myciem 1-stopniowym, Np. 30 m2 pokój pacjenta w szpitalu : redukcja czas sprzątania z 8 min do 6 min., wydajność: zwiększenie z 225 m2/ h do 278 m2/ h

k.            Prostota pracy. Prosta praca umożliwia personelowi sprzątającemu szybkie osiągnięcie optymalnych wyników i sprzyja satysfakcji.

l.             Odciążenie wózka serwisowego. Spreparowane  gotowe do użycia tekstylia czyszczące odciążają wózek serwisowy zastępując produkty myjące i dezynfekcyjne.

m.          Wynikiem skróconego procesu pracy i redukcji  ilość zużytej wody i oszczędności energii i jest redukcja kosztów pracy.

3.            Jak działa system ProMop?

System PRO MOP ma budowę modularną złożoną z 3 modułów BASIC, ADVANCED i  PREMIUM. Modularna budowa systemu (3 moduły) pozwala na spełnienie wymogów higienicznych indywidualnie przez każdego klienta. Moduł Basic zakłada, że pranie z preparowaniem nie zawsze są konieczne. Często w niektórych przypadkach wystarcza całkowicie tylko gruntowne pranie. Dlatego też system posiada środki piorące, które można stosować bez procesu preparowania. Duża siła czyszczenia zastosowanych produktów zapewnia czystość i higienę – w ciągu 10 minut ( tzw. czasu wygrzewania) zarazki zostają zredukowane do wymaganego zera. Moduł Basic ma zastosowanie go w każdej pralce i do wszystkich tekstyliów czyszczących.

W module ADVANCED tekstylia czyszczące zostają dodatkowo spreparowane. Preparowanie następuje albo w pralce albo za pomocą urządzenia dozującego DosiPro2, które w zależności od ustawienia produkuje dowolną ilość roztworu roboczego o dokładnie zdefiniowanym stężeniu. W ten sposób roztwór roboczy można dokładnie dopasować do tekstyliów czyszczących: w przypadku prania i preparowania mopów wymagana jest większa jego ilość niż w przypadku tekstyliów czyszczących. Wyprane i spreparowane tekstylia zostają przełożone do zwykłych pojemników dostępnych na rynku (całkowicie niezależnie od producenta) a następnie umieszczone przez pracownika firmy sprzątającej na wózku serwisowym.

Najwyższy stopień higienicznego bezpieczeństwa zostaje osiągnięty przy zastosowaniu modułu PREMIUM. Zaprogramowana pralka kontroluje i dokumentuje cały proces prania i preparowania. Dokumentacja jest ważną integralną częścią systemu „Management Jakości”. W ten sposób mamy gwarancję, że przygotowane tekstylia zawsze będą użyte zgodnie ze swoim przeznaczeniem: np. mopy dezynfekujące na sali intensywnej opieki a mopy czyszczące w pomieszczeniach biurowych. Wszystkie produkty Kiehla do mycia bieżącego mogą być stosowane w tym systemie, co rozszerza spektrum jego możliwości.

4. Produkty KIEHLA stosowane w Systemie ProMop:

ProMop Clean, ProMopDes -AF-K*, ProMop Des-K*, Arenas- wash, Arenas exelelent, Arenas –oxydes*,

Veriprop, Profloor-Konz. lub każdy inny produkt KIEHLA do mycia bieżącego

Arenas Perla –Des *- pranie wstępne i dezynfekowanie odzieży roboczej personelu sprzątającego

•             Produkt dezynfekcyjny wymaga rejestracji w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

4.            Korzyści dla Użytkownika – zalety systemu ProMop

-Spełnienie wymogów higieny

– Redukcja błędów ze strony personelu sprzątającego

– Zwiększenie efektywności świadczonych usług

– Zalety ergonomiczne ( brak wyżymania i wyciskania tekstyliów  czyszczących)

– Wykluczenie zbyt małego lub zbyt dużego dozowania dzięki automatycznemu dopływowi produktu

– Mycie dezynfekujące w procesie mycia 1- stopniowego

– Brak wysychania tekstyliów czyszczących (czas przestoju do 72 h)

– Wszystkie produkty ProMop są koncentratami

– Redukcja ilości produktów czyszczących na wózku serwisowym.

www.kiehl-zegarski.pl

Nie wiesz jaki produkt wybrać dla siebie?

Zadzwoń do nas - pomożemy

Skontaktuj się
© 2024 Kiehl & Żegarski. All rights reserved.