Wysokojakościowe produkty ekologiczne nowym trendem na rynku czystości w Polsce

2015-05-05

Idea ochrony środowiska naturalnego ma swoje początki w drugiej połowie XIX wieku i powstała na gruncie rosnących obaw o stan zasobów naturalnych pozyskiwanych przez człowieka, które umożliwiły rozwój życia i cywilizacji, i które nadal są podstawą egzystencji człowieka. Do Polski ekologia przyszła z Zachodu, gdzie idea ochrony środowiska wyrosła z ruchu będącego reakcją na dynamiczny proces industrializacji i rozrastania się miast oraz coraz większego stopnia zanieczyszczenia atmosfery, wód lądowych i mórz, degradacji gleb, zamierania lasów, erozji, wymierania niektórych gatunków zwierząt i roślin oraz innych niekorzystnych zmian dla biosfery i żyjącej w niej ludzkości. Obecnie zgodny z naturą styl życia nie jest już tylko domeną zamożnych czy wymysłem obrońców przyrody. Na całym świecie rozpowszechnił się proekologiczny styl życia, który także zadomowił się w naszym kraju. Na co dzień kolejno wprowadzamy jego nowe elementy: rezygnujemy z foliowych toreb, segregujemy śmieci, sięgamy po zdrową żywność i oszczędzamy energię czy wodę

Czym właściwie jest ekologia? To praktyczne, ekonomiczne i przyjazne środowisku myślenie. Bycie „Eko” to nie tylko moda. Dzisiaj wobec zniszczeń, jakich dokonał człowiek na ziemi, to wręcz konieczność – każdego dnia, o każdej porze. Coraz więcej osób poszukuje na rynku towarów wytwarzanych w zgodzie z naturą, zgodnie z zasadami ekologii i ochrony środowiska, i to niezależnie od tego czy jest to żywność, odzież, kosmetyki czy też chemia czyszcząca. Trend zainicjowany globalnie stał się bliski społecznością lokalnym jako moda, która z biegiem czasu i wsparta akcjami edukacyjnymi przerodzi się również w Polsce w stan pełnej świadomości ekologicznej.

Na rynku polskim często nadużywane jest słowo “Eko”. Znajdziemy producentów, zwłaszcza żywności, którzy umieszczają ten przedrostek na swych produktach nielegalnie, licząc na duże korzyści i wprowadzając tym samym w błąd nieświadomych konsumentów.

Znanym instrumentem ułatwiającym konsumentom podejmowanie świadomego wyboru produktów i usług jest Europejskie Oznakowanie Ekologiczne Ecolabel (znak stokrotki). Ecolabel to oficjalne europejskie wyróżnienie przyznawane wyrobom o ograniczonym poziomie wpływu na środowisko, tzn. spełniającym wyższe normy środowiskowe. Towary posiadające ten ekologiczny znak, muszą spełniać określone kryteria unijne, które zostały stworzone w oparciu o doświadczenia producentów, organizacji ekologicznych oraz przedstawicieli sektora publicznego. Obecnie kryteria opracowane i przyjęte przez Komitet EUEB (European Union Ecolabelling Board) obejmują 24 kategorie produktów ekologicznych, które mogą być oznaczone przez Ecolabel. Na liście znajdują się różnorodne wyroby i usługi, poczynając od pralek i telewizorów, przez wyroby papierowe, żarówki, twarde pokrycia podłogowe, uniwersalne środki czyszczące i sanitarne, detergenty a kończąc na usługach hotelarskich. Ecolabel został ustanowiony przez Komisje Europejską w 1992 roku. Obecnie, podstawą przyznawania oznakowania jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE dla poszczególnych grup wyrobów.

JOHANNES KIEHL KG w Niemczech już od wielu lat jest mocno zaangażowany w działalność na rzecz ochrony środowiska – redukuje emisję CO2, rozwija systemy dokładnego dozowania super koncentratów, urzeczywistnia system odbioru i odzysku opakowań po produktach, uczestniczy w akcjach dla ochrony środowiska np. w Pakcie Środowiskowym Bawarii, posiada ISO 14001 – jeden ze standardów ISO, stosowany w zarządzaniu środowiskowym. KIEHL rozpoznał nowy ekologiczny trend i korzyści płynące z tego tytułu inwestując w ekologiczne technologie produkcji i szukając innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska receptur dla swoich produktów. I tak powstała cała paleta nowoczesnych ekologicznych preparatów chemicznych dostępna od paru lat na polskim rynku cleaningowym: od produktów do mycia gruntownego, powłok, impregnacji, pielęgnacji kamienia, zabezpieczania parkietu, poprzez mycie kuchni i sanitariatów, a kończąc na myciu bieżącym i produktach do prania oraz przemysłowym myciu naczyń. Ekologiczna oferta KIEHLA może z łatwością zaspokoić potrzeby usługodawców na kompleksowe utrzymanie czystości w całym obiekcie. Nowym zjawiskiem w branży czystości w Polsce jest powstawanie tzw. „zielonych obiektów”, gdzie utrzymanie czystości oparte jest wyłącznie na stosowaniu produktów ekologicznych. Unia Europejska bardzo mocno stawia na ekologiczne rozwiązania i dąży perspektywicznie, aby wyznaczniki ekologiczne stały się podstawowym kryterium przy wyborze ofert, a zwłaszcza tych przetargowych. KIEHL oferuje swoim odbiorcom już dzisiaj to, co w najbliższej przyszłości stanie się koniecznością.

Warto podkreślić, że niektóre receptury KIEHLA są tak dalece innowacyjne, że pozwoliły na zdobycie dodatkowego wyróżnienia, a mianowicie Skandynawskiego Ekologicznego Oznakowania „Nordycki Łabędź”, które zakłada o wiele surowsze do spełnienia wymogi środowiskowe.

Europejskie Oznakowanie Ekologiczne „Ecolabel„ oraz skandynawskie „Nordycki Łabędź”:

  • jest wiarygodnym świadectwem odpowiedzialności firmy dostarczającej produkty i usługi za stan środowiska
  • poprawia  wizerunek firmy, bo  wskazuje na społeczną odpowiedzialność biznesu
  • wyróżnia wyroby na rynku, a tym samym  ułatwia  konsumentowi wybór
  • oferuje przewagę względem konkurencji i wpływa na zwiększenie sprzedaży
  • zapewnia lojalność odbiorców

Sięgając po ekologiczne rozwiązania kształtujemy własną ekologiczną wyobraźnię i ekologiczną lokalną postawę oraz przewidujemy ekologiczne skutki podejmowanych decyzji. Stosując Eko- produkty KIEHLA nie tylko skutecznie czyścimy, pielęgnujemy, zabezpieczamy, ale i przyczyniamy się do zmniejszenia zanieczyszczenia zbiorników wodnych oraz redukujemy ilości odpadów. Ponadto -wbrew ogólnie przyjętym poglądom udowadniamy, że ekologiczny, wysokojakościowy i wysoce skuteczny asortyment KIEHLA wcale nie musi być droższy od zwykłych produktów rynkowych

 

Mgr Przemysław Żegarski
Dyr. Ds. Logistyki

Nie wiesz jaki produkt wybrać dla siebie?

Zadzwoń do nas - pomożemy

Skontaktuj się
© 2024 Kiehl & Żegarski. All rights reserved.