Regulamin sklepu

Poniższy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży obowiązujące w naszym serwisie internetowym dostępnym pod adresem kiehl-zegarski.pl.

Obecny regulamin obowiązuje od 25.04.2024.
Archiwalne wersje regulaminu: 

 • obowiązujący do 24.04.2024 (LINK)

 

Sklep prowadzony przez (administrator danych): 
KIEHL & ŻEGARSKI – czyste rozwiązania Sp. z o.o.
ul. Wolnej Wszechnicy 3
02-098 Warszawa
NIP: 5221024912


Strona sprzedająca w umowie sprzedaży (dane sprzedającego):
KIEHL & ŻEGARSKI – czyste rozwiązania Sp. z o.o.
ul. Wolnej Wszechnicy 3
02-098 Warszawa
NIP: 5221024912

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU

 1. Regulamin obowiązuje dla wszystkich klientów oraz zamówień składanych przez Konsumentów i Przedsiębiorców za pośrednictwem naszego serwisu internetowego. 
 2. Konsumentem jest zgodnie z art. 22 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedsiębiorcą jest zgodnie z art. 43 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 4. Inne lub uzupełniające Regulaminy i Ogólne Warunki Handlowe stosowane przez Przedsiębiorców nie znajdują zastosowania – staną się one częścią umowy wyłącznie, gdy udzielimy na to wyraźnej, pisemnej zgody.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z KIEHL & ŻEGARSKI – czyste rozwiązania Sp. z o.o. (NIP: 5221024912). 
 2. Prezentacja produktów w naszym serwisie internetowym stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży. W celu zawarcia umowy należy dodać wybrane produkty do koszyka zakupowego i złożyć zamówienie. Koszyk zakupowy i wprowadzone w formularzach dane można modyfikować przed złożeniem zamówienia korzystając w tym celu z dostępnych funkcjonalności i komunikatów ukazujących się w trakcie procesu składania zamówienia.
 3. Klikając na stronie z podsumowaniem zamówienia w przycisk potwierdzający i finalizujący zamówienie, składają Państwo wiążące zamówienie na produkty znajdujące się w koszyku zakupowym. 
 4. Z chwilą wpłynięcia i zarejestrowania Państwa zamówienia w systemie informatycznym otrzymają Państwo od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia.  
 5. W przypadku płatności kartą lub szybkim przelewem online jako datę zawarcia umowy sprzedaży uznaje się moment pozytywnej autoryzacji płatności. 
 6. W przypadku płatności przelewem bankowym jako datę zawarcia umowy uznaje się dzień zaksięgowania płatności na koncie bankowym sprzedającego. 
 7. W przypadku płatności za pobraniem jako datę zawarcia umowy uznaje się dzień złożenia zamówienia.

ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI RZECZY

 1. Zamówione w sklepie produkty pozostają naszą własnością do momentu pełnej zapłaty ceny sprzedaży.

JĘZYK I ZASADY UTRWALANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Umowę sprzedaży można zawrzeć w języku Polskim.
 2. Zachowujemy treść umowy i przesyłamy Państwu e-mailem dane dotyczące zamówienia. Mogą Państwo także sprawdzić informacje dotyczące Państwa zamówień za pośrednictwem konta klienta dostępnego na stronie sprzedawcy.
 3. Regulamin udostępniany jest również na stronie internetowej naszego sklepu internetowego w sposób umożliwiający Państwu jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści w dowolnym momencie.

SPOSOBY PŁATNOŚCI 

 1. W naszym sklepie internetowym dostępne są dla Państwa następujące formy płatności:
  1. Płatności elektroniczne (e-płatności) za pośrednictwem serwisu szybkich płatności internetowych tj. przelewy online, blik
  2. płatność tradycyjnym przelewem bankowym (nr konta zostanie przesłany w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia) 
  3. płatność za pobraniem 
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest PayPro S.A. prowadzący serwis Przelewy24.pl

DOSTAWA PRODUKTÓW 

 1. W sklepie internetowym dostępne są następujące metody dostawy produktów: 
  1. odbiór osobisty pod adresem: ul. Wolnej Wszechnicy 3, 02-098 Warszawa, w godzinach 08.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku.
  2. dostawa przesyłką kurierską (realizowaną przez specjalistyczną firmę kurierską)
 2. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności i wynosi do 5 dni roboczych chyba, że w ofercie, koszyku lub na formularzu zamówienia zaznaczono inaczej. 
 3. Ze względów gabarytowych nie wysyłamy produktów do paczkomatów oraz innych automatów paczkowych. 
 4. Podczas odbioru przesyłki należy sprawdzić czy paczka transportowa nie została uszkodzona i czy uszkodzeniu nie uległy nakrętki, opakowania produktowe lub naklejki zabezpieczające (plomby). 
 5. Jeśli zauważą Państwo uszkodzenia prosimy o wykonanie zdjęć uszkodzeń

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY  (ZWROTY KONSUMENCKIE)

 1. Zgodnie z informacjami zawartymi w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy przysługuje Państwu (jako konsumentom) ustawowe prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego produktu. 
 2. Aby skorzystać z prawa zwrotu należy: 
  1. poinformować sprzedającego o chęci skorzystania z prawa zwrotu za pomocą wiadomości e-mail na adres: kiehl@kiehl-zegarski.pl lub na specjalnym piśmie (pobierz formularz zwrotów) dołączonym do przesyłki zwrotnej
  2. odesłać zwracany produkt na adres sprzedającego widoczny na początku regulaminu w sekcji “Dane sprzedającego”. 
 3. Towar powinien zostać odesłany paczką pocztową, listem poleconym lub inną przesyłką rejestrowaną. Nie odbieramy przesyłek nadanych za pobraniem. 
 4. Otrzymany od Państwa towar (zwracany) zostanie w ciągu 7 dni roboczych poddany ekspertyzie pod kątem uszkodzeń. Jako uszkodzenie towaru uznaje się: 
  1. zerwanie naklejki (plomby) zabezpieczającej 
  2. otwarcie nakrętki zabezpieczającej, otwarcie opakowania typu blister (jeśli produkt takowe posiada)
  3. uszkodzenie opakowania produktowego (np. pojemnika z płynem) 
 5. Jeśli zwracany towar nie posiada uszkodzeń w ciągu 7 dni od dokonania ekspertyzy środki finansowe zostaną zwrócone na numer konta. z którego została dokonana wpłata lub w przypadku płatności za pobraniem na numer konta podany przez zwracającego. 
 6. Zwracamy Państwu pełne koszty zamówienia czyli wartość zamówionych towarów, wartość najtańszej formy dostawy (od sprzedającego do zamawiającego) oraz rynkową wartość przesyłki zwrotnej (od zamawiającego do sprzedawcy).
 7. W razie pytań dot. zwrotów konsumenckich możecie Państwo kontaktować się mailowo na adres  kiehl@kiehl-zegarski.pl lub pod nr telefonu 022/ 824 04 84 oraz 823 98 65.

GWARANCJA I REKLAMACJE (DOT. KONSUMENTÓW)

 1. Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym są fabrycznie nowe i są wolne od wad.
 2. Sprzedawane w sklepie internetowym produkty są produktami ruchomymi. W związku z tym kupujący ma prawo do skorzystania z rękojmi lub gwarancji na sprzedawany produkt w terminie do jednego roku od daty wejścia w posiadanie produktu. 
 3. Aby skorzystać z reklamacji należy:
  1. powiadomić mailowo sprzedawcę o wystąpieniu wady za pomocą wiadomości e-mail na adres: kiehl@kiehl-zegarski.pl lub na specjalnym piśmie (pobierz formularz reklamacji) dołączonym do przesyłki zwrotnej
  2. odesłać wadliwy towar na adres sprzedającego widoczny na początku regulaminu w sekcji “Dane sprzedającego”. 
 4. Towar powinien zostać odesłany paczką pocztową, listem poleconym lub inną przesyłką rejestrowaną. Nie odbieramy przesyłek nadanych za pobraniem. 
 5. Sprzedający zobowiązuje się ustosunkować do zgłaszanej reklamacji maksymalnie w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od momentu otrzymania wadliwego towaru. 
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji sprzedający zwróci kupującemu wartość zamówionych towarów, wartość najtańszej formy dostawy (od sprzedającego do zamawiającego) oraz rynkową wartość przesyłki zwrotnej (od zamawiającego do sprzedawcy).

GWARANCJA I REKLAMACJE (DOT. PRZEDSIĘBIORCÓW)

 1. Jeśli kupującym jest przedsiębiorca odpowiedzialność naszego sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

STOSOWANIE PRODUKTÓW

 1. Profesjonalne chemiczne produkty marki JOHANNES KIEHL KG dostępne w sklepie internetowym www.kiehl-zegarski.pl nie są produktami konsumenckimi w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1.
  Oznacza to, że ww. produkty są przeznaczone wyłącznie do użycia przez osoby uprawnione do pracy z nimi po wcześniejszym odpowiednim przeszkoleniu produktowymi i należytym zapoznaniu się z ulotką i kartą charakterystyki produktu. Produkty dedykowane są głównie dla firm sprzątających, fachowców z branży czystości, budowlanej, a także rzemieślników, producentów i wykonawców podłóg oraz architektów.
 2. Sposób konfekcjonowania płynów Kiehl spełnia wymogi dla produktów niekonsumenckich. Koncentraty przeznaczone są wyłącznie do stosowania profesjonalnego i nie zostały opatrzone w system blokujący przed otwarciem np. przez dzieci. W związku z tym,  produkty należy odpowiednio składować i trzymać z dala od dostępu dzieci lub osoby nieuprawnione.
 3. Zawsze przed przystąpieniem do pracy z produktem każdy użytkownik powinien zapoznać się z zasadami BHP odnośnie obchodzenia z chemikaliami, a w szczególności odbyć odpowiednie szkolenie.
 4. Firma Kiehl & Żegarski Sp. z o.o. prowadzi szkolenia i doradztwo technologiczne w zakresie profesjonalnego stosowania produktów Kiehl – Szczegółowe informacje na zapytanie pod nr telefonu 022/ 824 04 84, 823 98 65 lub mailowo: kiehl@kiehl-zegarski.pl
 5. Produkty stosować zgodnie z etykietą umieszczoną na opakowaniu oraz kartą techniczną produktu. Pełna dokumentacja produktów jest dostępna na stronie internetowej www.kiehl-zegarski.pl na karcie danego produktu. 
 6. Strona produktowa może nie zawierać odpowiednich informacji dot. korzystania z danego produktu. Aby otrzymać odpowiednią dokumentację skontaktuj się z nami mailowo pod adresem: kiehl@kiehl-zegarski.pl
 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktów!

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W celu korzystania z naszego sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu oraz składania zamówień niezbędne jest posiadanie urządzenia multimedialnego z zainstalowaną przeglądarką internetową i dostępem do sieci Internet oraz poczty elektronicznej. W ustawieniach przeglądarki zaleca się włączenie możliwości obsługi skryptów JavaScript oraz zapisu plików Cookies.
 2. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Podejmujemy wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i interfejsu naszego sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązujemy się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie zgłoszone przez użytkowników nieprawidłowości i problemy techniczne. 
 4. Powyższe dotyczy również możliwości zapisania się do newslettera lub opcjonalnej możliwości założenia konta klienta – jeżeli usługi te są świadczone w ramach naszego sklepu. O wszelkich wykrytych nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu i usług naszego sklepu internetowego mogą nas Państwo powiadomić za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w punkcie powyżej. 
 5. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z technicznym funkcjonowaniem serwisu sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Informujemy, że Konsumentom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów oraz reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”.
 2. Ponadto pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsumenci mają dostęp do internetowej platformy rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Skorzystanie z ww. pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozstrzygania sporów jest dobrowolne i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu (Konsument i sprzedawca) wyrażą na to zgodę.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest właściciel niniejszego serwisu internetowego. 
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy oraz w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem właściciela serwisu jest marketing własnych produktów lub usług. Podanie Twoich danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne do realizacji w/w celów. Właściciel serwisu może przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz właściciela serwisu. Ponadto właściciel serwisu będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.
 3. Twoje dane nie będą przekazywane do rządów państw trzecich. 
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy oraz po jej zakończeniu przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości. Klientowi przysługuje prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  2. sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  3. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  6. przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 5. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia ustawowych praw Konsumenta. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów – w miejsce zakwestionowanych postanowień Regulaminu stosowane będą zawsze ustawowe regulacje.
 2. Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą, wówczas dla wszystkich umów zawartych ze sprzedającym obowiązuje prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
 3. Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub wyodrębnionym podmiotem publiczno-prawnym, sądem wyłącznie właściwym dla rozstrzygania wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między sprzedającym, a Państwem będzie sąd właściwy dla siedziby sprzedającego. Zdanie poprzednie nie dotyczy osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego.

Nie wiesz jaki produkt wybrać dla siebie?

Zadzwoń do nas - pomożemy

Skontaktuj się
© 2024 Kiehl & Żegarski. All rights reserved.